ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall komma behövande lungsjuka patienter till del. Avkastningen får användas enligt följande:a) såsom bidrag till patient som i anledning av sjukdomsperiodens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen ,fått sin ekonomiska ställning försämrad,b) till täckande av kostnad för eftervård som patient eljest inte har möjlighet att bekostac) till bestridande av kostnader för inköp och utveckling av ortopediska hjjälpmedeld) till bestridande av kostnader för inköp och utveckling av andra personliga hjälpmedel vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov ave) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient eljest inte har möjlighet att bekostaf) som bidrag för olika hjälpåtgärder inom hemsjukvård för rehabilitering av långtidssjuk så att denne bättre kan vistas eller vårdas i hemmiljö

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Konung Oscars och Drottnings Sofias stiftelse för bekämpande av tuberkolosen i Gävle
Organisationsnummer:885000-9922
Adress:
  • Region Gävleborg
  • 801 88 GÄVLE
Telefonnummer:026-15 40 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:356 257 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS