ÄNDAMÅL

Årlig avkastning utdelas till yngre vetenskapsidkare vid Uppsala universitet som genom vetenskaplig skrift gjort sig mest förtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet. Avseende må även kunna fästas vid ännu oavslutat, men av vb fak. eller sekt. granskat och väl vitsordat arbete, som antages bli av verkligt och framstående värde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Konung Oscar II:s stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-0015
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS