ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande med företräde för ålderstigna eller främja vetenskaplig forskning främst till förmån för åldringsvården. Härutöver kan, om särskilda skäl föreligger, bidrag lämnas till annan humanitär eller kulturell verksamhet med huvudsaklig inriktning på de äldre, dock att dessa bidrag då begränsas till 5 % av stiftelsens årliga avkastning. Endast avkastningen, sedan minst 10 % lagts till kapitelet får användas till i § 2 angivna ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Stiftelse
Organisationsnummer:802009-8839
Adress:
  • Nybrokajen 7
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4633703
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS