ÄNDAMÅL

Att användas för att bereda understöd åt församlingen tillhörande behöfvande åldringar – i främsta rummet sådana, som uppnått en ålder af 75 år. Intet understöd får utgå med mindre belopp än trehundra kronor (300 kr.) per år och understödstagare. Dåunderstöd ett år beviljats en åldring, bör han eller hon komma i åtnjutande af understödet äfven de därpå följande åren, så länge han eller hon är lefver och är i behov af understödet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Konsul Herman Rhodins Minnesstiftelse
Organisationsnummer:802405-8128
Adress:
  • Adolf Fredriks församling
  • Holländargatan 16
  • 11160 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-207076
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS