ÄNDAMÅL

I syfte att vid Dragonskolan i Umeå skapa en utbildning i absolut toppklass inom det tekniska yrkesområdet, samt möjliggöra forskning och utveckling inom frågor som berör eller har anknytning till tillverkning och produktutveckling av skogsmaskiner och tillhörande utrustning, utfärster sig härmed Komatsu Forest AB i Umeå (bolaget) att avskilja 24. 645.543 SEK till inrättandet av en stiftelse. Komatsu Forest AB utfäster sig vidare att under maximalt en tioårsperiod avskilja ytterligare totalt 10. 000.000. SEK, ett belopp som kan avskiljas i sin helhet vid ett tillfälle eller uppdelat på flera tillfällen dock maximalt ett tillfälle per år under tio år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Komatsu Forests Stiftelse till förmån för Dragonskolan i Umeå
Organisationsnummer:802477-4559
Adress:
  • KomatsuForest AB
  • Box 7124
  • 907 04 Umeå
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 196 211 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS