ÄNDAMÅL

Fondens årliga nettoavkastning skall – sedan minst en tiondel lagts till kapitalet – under nästföljande år i första hand användas till följande ändamål; 1) Utdelande av belöningar till militärer eller civila, enskilda eller juridisk person, vilkapå ett förtjänstfullt sätt bidragit med insatser för att förbättra marinens ubåtsförband. Som exempel härpå kan nämnas – taktikutveckling inom ubåtssystemet – organisatioriska och tekniska förslag vilka bidragit eller kan förvändas komma att bidraga till att utveckla marinens ubåtssystem 2) Understödjande av forskning och utveckling som bedöms vara väsentlig för att förbättra marinens ubåtssystem. Avkastningen får i andra hand användas till 3) Utdelande av stipendier för att möjliggöra studier rörande verksamhet med anknytning till marinens ubåtssystem.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kockums Jubileumsstiftelse för undervattensteknik
Organisationsnummer:802405-0547
Adress:
  • Försvarsmakten, Marinstaben
  • Musköbasen
  • 14880 Muskö
Telefonnummer:08-7887500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS