ÄNDAMÅL

Stiftelsen bildas för att främja stärkandet av Sveriges försvar jämte fredsbefrämjande åtgärder genom att lämna bidrag till: – Undervisning eller utbildning och till verksamhet och investeringar för sådant som har totalförsvars eller fredsbevarande karaktär – Hjälpverksamhet bland behövande – Vetenskaplig forskning som har totalförsvars, fredsbevarande eller militärhistorisk karaktär – Insatser avseende humanitär och samhällsnyttig verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Källvikenstiftelsen
Organisationsnummer:802477-5671
Adress:
  • Pionjärvägen 6
  • 451 34 Uddevalla
E-post:info@kallvikenstiftelsen.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:29 421 202 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS