ÄNDAMÅL

Räntemedlen skola utgå i form av stipendier, ett under vårterminen och ett under höstterminen varje med det belopp, vartill de under respektive termin stigit den 1 mars och den 1 september med avdrag av eventuella förvaltningskostnader, vilka stipendier skola tillfalla behövande teologie studerande vid Uppsala Universitet, som utbilda sig till präster och som tillhöra Katarina Församling i Stockholm, med företrädesrött för den, som under terminen i fråga vid universitet i Uppsala genomgår den praktisk-teologiska kursen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Klara Dahlins stiftelse
Organisationsnummer:802410-8295
Adress:
  • Katarina Församling
  • Box 4015
  • 102 61 Stockholm
Telefonnummer:08-743 68 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS