ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall utdelas två stipendier, ett för studerande i den teologiska och ett för studerande i den medicinska fakulteten. Dock stadgas härmedelst på förhand, att vid universitetet studerande kvinnor icke någonsin må komma i åtnjutande av vare sig det ena eller det andra stipendiet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kjellmanska stipendiistiftelsen
Organisationsnummer:802478-4707
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS