ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att inom Sverige främja vetenskaplig forskning, främst inom området energi och ekologi, att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, främst inom ekonomiska, teknologiska och jordbrukstekniska områden samt att stödja fortlevnaden av kulturella och konstnärliga värden vad gäller svensk heminredningstradition. Stiftelsens ändamål må dock ej vare sig nu eller i framtiden vara sådana, vilkas fullföljande kan omöjliggöra eller försvåra för stiftelsen att komma i åtnjutande av befrielse från skattskyldighet till såväl arvs- och gåvoskatt eller annan nu föreliggande eller i framtiden kommande dylik skatt för testamentariska förvärv av egendom som inkomstskatt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kjell och Märta Beijers Stiftelse
Organisationsnummer:802006-5515
Adress:
  • Box 7823
  • 103 97 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7010800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS