ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utan enskilt vinstsyfte inom Västerås samhälle dels förvärva mark å fri och egen grund avsedd för byggande, dels ock uppföra och förvalta hus innehållande huvudsakligen bostadslägenheter, avsedda i första hand för personer, som är anställda inom KFUK-KFUM.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:KFUK-KFUMs Bostadsstiftelse i Västerås
Organisationsnummer:878000-3565
Adress:
  • Magnusson
  • Lövudden 1 c
  • 725 91 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-417931
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS