ÄNDAMÅL

Ändamålet är att främja ett eller flera av följande områden, nämligen vård och hjälp till handikappade och sjuka ungdomar samt vetenskaplig forskning och undervisning.Vid fullföljandet av sitt ändamål skall styrelsen handha Stiftelsens medel på sådant sätt att Stiftelsens avsedda skattefrihet för kapitalinkomster, gåvor och testamentslegat såvitt möjligt, varken nu eller i framtiden, förloras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kerstin och Börje Hedenblads Stiftelse
Organisationsnummer:802011-2051
Adress:
  • Sänkevägen 1
  • 43492 Vallda
Telefonnummer:734023465
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS