ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall i första hand användas enligt testamentets bestämmelser: ”Stiftelsens ändamål skall vara, att äga och förvalta denna nämnda fastighet (Bön 1:39 – 41), samt av denna förmögenhets avkastning, sedan först två av donator föreskrivna legat till släktingar till henne å sammanlagt 12.000 kronor tillfullo utgått, lämna bidrag till följande av donator föreskrivna ändamål: 1. Lämna ekonomisk hjälp till studerande från Skillingmark, vilka äro i behov härav. Sådan studiehjälp kan lämnas till såväl teoretiska som praktiska studier och avse vilket som hälst yrke. 2. Lämna mindre årliga bidrag till kyrkans mission. 3. Lämna liknande bidrag till svensk sjömansvård. 4. Stiftelsen kan med mindre belopp bidraga till denifrån dess fastighet avstyckade hembygdsgårdens underhåll. 5. Om medel skulle finnas disponibla utöver vad som erfordras för dessa nämnde ändamål, kan fonden lämna anslag, även till annan studiehjälp än som under punkt 1 är föreskriven med bidrag genom Fjellstedtska och andra stiftelser eller skolor. Det skall åligga stiftelsen att vårda donators grav.” Ändring av ändamålet enligt Kammarkollegiets beslut 1980-11-13: I andra hand, om det visar sig vara svårt att finna bidragstagare enligt testamentets bestämmelser, får avkastningen användas till ett årligt bidrag om högst 15 000 kronor per år till Skillingmarks församling för verksamhet bland ungdom m m. Minst 1/10 av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kerstin Erikssons Stiftelse
Organisationsnummer:872000-0820
Adress:
  • Kenneth Andersson
  • Gryttved Fridhem
  • 670 40 ÅMOTFORS
Telefonnummer:070-377 30 13
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:956 591 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS