ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att i överensstämmelse med vad som föreskrives i för stiftelsen gällande stadgar tillgodose alla eller något av nedanstående syften: a) att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar; b) att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och uppfostran av barn; att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning och att utöva hjälpverksamhet bland behövande; c) att främja vetenskaplig forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Åke Wibergs stiftelse
Organisationsnummer:838200-4540
Adress:
  • Floragatan 4 C
  • 114 31 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-667 50 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS