ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på här nedan närmare angivna villkor – till personer, institutioner eller fonder, statliga eller enskilda – utgiva bidrag, som kan antagas vara till gagn för sådan forskning, som direkt eller indirekt faller inom ramen förKaro Bio AB:s (”Bolagets”) verksamhet och som bolaget vid direkt omkostnad för dylikt ändamål skulle vara berättigad till avdrag för vid taxering till inskomstskatt.Bidrag må utgivas av Stiftelsen endast till personer eller institutioner, som ärverksamma utanför Bolaget.Med Bolaget skall i alla stadgesammanhang förstås Karo Bio AB med därtill knutna koncernföretag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Karo Bio Forskningsstiftelse
Organisationsnummer:812800-0554
Adress:
  • Box 16184
  • 10324 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6086000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS