ÄNDAMÅL

Medlen böra helt komma gudstjänstlivet i Adolf Fredriks kyrka och församling till godo. Jag har därvid särskilt tänkt på hur önskvärt det skulle vara om kyrkan hade en egen gosskör. Mera sång och musik vid gudstjänsterna och kurkans prydande med blommor skulle också kunna åstadkommas genom fondens avkastning. Min önskan är sålunda, att avkastningen icke användes till fattighjälp, vilket jag anser vara kommunens sak, utan helt användes för kyrkans syfte enligt Kyrkorådets beslut.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Karl Gustaf och Alma Charlotte Örnbergs minnesstiftelse
Organisationsnummer:802405-8094
Adress:
  • Adolf Fredriks församling
  • Holländargatan 16
  • 11160 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-20 70 76
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS