ÄNDAMÅL

Att främja vetenskaplig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Stiftelsen skall tillgodose ändamlet genom att i första hand dela ut medel till forskare och lärare vid Högskolans institutioner att använda till resor och deltagande i konferenser samt för presentaioner av egna forskningsresultat. I andra hand får stiftelsens medel användas till andra projekt som drivs av studenter eller forskarstuderande vid Högskolan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Karl Engvers stiftelse
Organisationsnummer:802410-6067
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS