ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att desl lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning genom att utge bidrag till medellösa och begåvade ungdomar mantalsskrivna inom Kalmar kommun, Nybro kommun eller Vänersborgs kommun som önskar utbilda sig inom vårdyrket vid universitet eller högskola, dels utöva hjälpverksamhet bland behövande genom att utge bidrag till rehabilitering av cancersjuka mantalsskrivan inom Kalmar kommun, Nybro kommun eller Vänersborgs kommun. Av stiftelsens årliga avkastning skall – sedan skatter och förvaltningskostnader betalats – 10 /tio/ procent av den behållna avkastningen läggas till kapitalet. återstoden av avkastningen skall användas för tillgodoseende av ovanstående ändamål enligt följande. Hälften (1/2) skall utges såsom bidrag till medellösa och begåvade ungdomar mantalsskrivan inom Kalmar kommun, Nybro kommun eller Vänersborgs kommun som önskar utbilda sig inom vårdyrket vid universitet eller högskola. Hälften (1/2) skall utges såsom bidrag till rehabilitering av cancersjuka mantalsskrivan inom Kalmar kommun, Nybro kommun eller Vänersborgs kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Karin och Ulla Jarls stiftelse
Organisationsnummer:802425-8520
Adress:
  • SEB
  • Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS