ÄNDAMÅL

Att främja vetenskaplig forskning vid Umeå universitet rörande cancer med särskild inriktning på cancerns orsaker och spridning i Norr- och Västerbottens län.Disponibla medel skall vart femte år varje den 10 decmeber med början den 10 december 1982 av styrelsen tilldelas en eller flera cancerforskare vid Umeå universitet vars forskning bedömes vara av väsentlig betydelse för vinnande av klarhet om cancerns uppkomst, orsaker och verkningar samt spridning i synnerhet inom Norr- och Västerbottens län.Senaste utdelningsår var 1992.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Karin och Sven Strömbäcks i Kalix stiftelse för cancerforskning vid Umeå universitet
Organisationsnummer:302108-3070
Adress:
  • Onkologi
  • Norrlands universitetssjukhus
  • 901 85 UMEÅ
Telefonnummer:090-7852854
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:389 171 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS