ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och då främst forskning inom det medicinska området samt att stödja andra allmännyttiga ändamål företrädesvis inom det medicinska området. Främjandet kan ske såväl genom bidrag till organisationer som till privatpersoner.

Stiftelsen ska även främja utbildning av studiemotiverade barn och ungdomar med företräde för barn och ungdom från ekonomiskt svaga miljöer. Främjandet kan ske genom stipendier eller annat stöd.

Stiftelsen ska därutöver även främja idrott och kultur. Främjandet kan ske såväl genom bidrag till organisationer som genom bidrag och stipendier till talangfulla barn och ungdomar.

Främjandet av ovan nämnda ändamål kan ske såväl i Sverige som utomlands.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Karin och Christer Johanssons Stiftelse för forskning och utbildning
Organisationsnummer:802482-5336
Adress:
  • Jakob Johansson
  • Ekbacksvägen 16
  • 182 38  Danderyd
Telefonnummer:072-314 23 22
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS