ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsaklig ändamål att, utan begränsning till vissa familjer eller bestämda personer, främja vård, uppfostran och utbildning av barn och ungdom genom att, där samhället inte träder emellan, lämna bidrag till hjälpmedel, företrädesvis till datateknisk utrustning, till handikappade barn och undomar under 24 års ålder hemmahörande inom Stockholms läns landsting verksamhetsområde samt till kostnader för förströelse för barn och undomar inlagda på sjukhus inom samma område. Endast avkastningen av stiftelsens kapital får användas för stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Karin Karlssons Stiftelse
Organisationsnummer:802401-0590
Adress:
  • Box 160
  • 793 24 LEKSAND
Telefonnummer:0247-50523
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS