ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att Kaptensgården i Borstahusen, Landskrona, med inventarier och konstföremål bevaras såsom ett museum för framtiden och att allmänheten i rimlig omfattning beredes möjlighet få bese och glädjas åt samlingarna. Därest detta ej av museitekniska och/eller ekonomiska skäl är möjligt får Kaptensgården säljas och samlingarna överflyttas till Kulturen i Lund. Vid försäljningen inflytande medel ska redovisas såsom medel tillhörande fonden och göras räntebärande. Avkastningen skall användas för samlingarnas vård och visning samt eventuella kompletteringsköp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kaptensgårdens stiftelse Sture Andersson och Arne Sundberg
Organisationsnummer:846502-2104
Adress:
  • Nordea Bank
  • Stiftelsetjänst GB 32/MA
  • 405 09 Göteborg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security