ÄNDAMÅL

Fondens avkastning, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, och de disponibla avkastningsmedel som enligt ovan nämnd beräkningsgrund hänförs till denna del och som belöper på tid efter 1981-06-30 (49 330 kr) skall disponeras av chefen för marinen för att användas till belöningar för att underlätta erhållandet av dugligt befäl vid flottan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kapten GE Westermarks och hans hustru Emelies belöningsstiftelse
Organisationsnummer:802404-3476
Adress:
  • Försvarsmakten HKV Jur Avd
  • 107 85 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7887500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS