ÄNDAMÅL

2017Stiftelsens ändamål ska vara att ekonomiskt stödja fysiska personer som är bosatta inom Kalmar kommun. Stödet kan utgå till person som uppfyller någon eller flera av nedanstående punkter:A) Råkat ut för olycka och /eller sjukdom av allvarlig karaktärB) Drabbad av psykisk ohälsa där den drabbade är mellan 13-30 årC) Ägnar sig åt att hjälpa eller stödja andra personer, inom Kalmar kommun, utan hänsyn till egen person.D) Ekonomiska bekymmer vid studerande till sjökapten.E) Skulle ingen av ovan nämnda ändamål gå att uppfylla skall stiftelsen stödja forskning och annan verksamhet med ändamål att förbättra Östersjöns vatten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kalmarstiftelsen
Organisationsnummer:802478-1455
Adress:
  • Leo Tolstoy
  • Rue du Chatelain 6b boite 7
  • BE-1000 Bruxelles
E-post:leo.tolstoy@pt.lu
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS