ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja konstnärlig undervisning och utbildning av målare och tecknare. Ändamålet skall tillgodoses genom anslag till enskilda personer exempelvis genom resestipendier. I den händelse någon annan än stiftelsens styrelse skulle komma att bestämma eller göra anspråk på bestämmanderätten betr ändamålet för stiftelsen eller betr sättet för eller till vilka personer utdelning av stipendier från stiftelsen skall utgå, skall sådana beslut vara utan verkan för stiftelsenvid äventyr att gåvan annars återgår till stiftaren att där användas för avsett ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Kai Bäling och Greta Werner-Bälings stiftelse
Organisationsnummer:802006-8311
Adress:
  • Svenska Konstnärernas Förening
  • Smålandsgatan 7
  • 111 46 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6114072
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS