ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att årligen dela ut ett utbildningsstipendium till en ung kulturarbetare med anknytning till Blekinge. Stipendiet ska uppgå till minst ett halvt prisbasbeopp.Stipendier enligt ovan finansieras dels genom bokförsäljning, dels av avkastningen på stiftelsens kapital samt erhållna gåvor och bidrag.Om styrelsen bedömer att ytterligare medel än de, som stiftelsen har till sitt förfogande enligt § 2, erfordras för att uppfylla stiftelsens ändamål får även stiftelsens grundkapital tas i anspråk. Stiftelsens tillgångar får dock inte förbrukas i sin helhet före utgången av år 2029. För beslut om ianspråktagande av stiftelsens samtliga tillgångar krävs att minst tre fjärdedelar av samtliga styrelseledamöter biträder beslutet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johnny Martinssons stiftelse till stöd för unga kulturarbetare i Blekinge
Organisationsnummer:802426-2886
Adress:
  • Vivi-Anne Martinsson
  • Vettekullavägen 203
  • 374 30 Karlshamn
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS