ÄNDAMÅL

Avkastningen skall läggas till kapitalet till dess stiftelsen förökat sig till 400 000 kronor. Då skall tagas högst 300 000 kronor till byggande och underhåll av ett hem för åldersstigna, värnlösa, bättre fattiga som ej åtnjuta fattigunderstöd. Återstående 100 000 kronor skall kvarstå och genom årlig ränta återigen ökas till 400 000 kronor. Då skall på nytt förfaras som ovan (avsikten är att uppföra två byggnader, en för män och en för kvninnor). De Etthundratusen /100.000/ kronor, som sedan qvarstå, då staden erhållit en byggnad för män och en för qvinnor, kapitaliseras till Fyrahundratusen /400.000/ kronor, och användes sedemera årliga räntan till underhåll och utvidgande av stiftelsen.Familjen Justelius och Teschs gravar å Eksjö kyrkogård ställs under stiftelsens vård och underhåll.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:John och Erikas Teschs stiftelse
Organisationsnummer:827000-1202
Adress:
  • Ekonomiavdelningen
  • Eksjö kommun
  • 575 80 Eksjö
Telefonnummer:0381-36065
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:253 298 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS