ÄNDAMÅL

Vid läsårets slut dela ut årsräntan till den eller de elever vid Bredbyn-skolans högstadium och en eller flera elever vid Solbergsskolans högstadium i Solberg, vilka under läsåret ådagalagt ärlighet, nit och duglighet i sina studier samt därjämte iakttagit nykterhet och artigt uppträdande såväl inom som utanför skolan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johannes och Elida Nordgrens stiftelse
Organisationsnummer:802507-0148
Adress:
  • Kommunledningsförvaltningen
  • Örnsköldsviks Kommun
  • 891 88 Örnsköldsvik
Telefonnummer:0660-88000
E-post:kommun@ornskoldsvik.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:42 244 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS