ÄNDAMÅL

Sedan vissa legatarer årligen under sin livstid erhållit vissa belopp, lägges återstoden av den årliga räntan ävensom de ytterligare räntor, som tillkomma i mån som legatarerna avlida, till kapitalet, till dess detsamma uppgår till 400.000 kronor. Då skall av fonden tagas högst 300.000 kronor till byggande och underhåll av ett hem åt ålderstigna, värnlösa bättre fattiga, som ej åtnjuta fattigunderstöd, och så inrättat, att en var erhåller ett större rum och kök jämte värme, bränsle för matlagning och ljus kostnadsfritt. Byggnaden skall vara enkel men bekväm och ligga i trädgård. Återstående 100.000 kronor kvarstår alltid och skall förökas genom räntans läggande till kapitalet, tills detta åter blivit 400.000 kronor; då förfares på nytt somovan. Den första gången bygges för kvinnor och andra gången för män.
De 100.000 kronor, som kvarstå sedan en byggnad för män och en för kvinnor uppförts, kapitaliseras till 400.000 kronor, och användes sedermera årliga räntan till underhåll och utvidgande av stiftelsen. Släkt till testator eller testators man äga företräde till bostad i stiftelsen.
Familjen Fjellmans grav å Östersunds kyrkogård ställes under stiftelsens vård och underhåll.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:John och Erika Teschs stiftelse
Organisationsnummer:892001-1270
Adress:
  • Östersunds kommun
  • Redovisning/Finans
  • 831 82 Ã–stersund
Telefonnummer:063-143000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS