ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att årligen av avkastningen utdela stipendier åt skötsam och framåtsträvande ungdom för erhållande av teoretisk eller praktisk utbildning. I första hand bör stipendier givas till tonåringar inom Borlänge stad, vilka i barnaåren förlorat sina föräldrar eller någon av dem. Det ankommer på förvaltarna att bestämma stipendiernas storlek och antal. Därest förvaltarna pröva att kvalificerade sökande ej finnas eller eljest hela avkastningen ej åtgår till ovannämnda ändamål må förvaltarna begagna avkastningen eller del därav för vård av behövande åldringar inom Borlänge stad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:John och Elna Backströms stiftelse
Organisationsnummer:882600-9105
Adress:
  • Borlänge kommun
  • Barn- och bildningsnämnden
  • 781 81 BORLÄNGE
Telefonnummer:0243-740 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:911 829 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS