ÄNDAMÅL

En tiondel av avkastningen skall årligen läggas till kapitalet. Den övriga avkastningen kan helt eller delvis årligen användas men kan även sammanföras under vissa år för åstadkommande av något för Linköpings stad behövligt eller önskvärt värdefullare ändamål, dock ej för sådana ändamål, som böra tillgodoses eller som dittills tillgodosetts av skattemedel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:John O Nilssons stiftelse
Organisationsnummer:822000-1799
Adress:
  • Stadshuset
  • 581 81 LINKÖPING
Telefonnummer:013-206000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 779 046 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS