ÄNDAMÅL

Fonden skall lämna ekonomiskt stöd åt vetenskaplig forskning företrädesvis rörande kräftsjukdomar och deras bekämpande. Understöd skall i första hand utgå till dylik forskning vid Karolinska sjukhusets kirurgiska klinik vari även inbegripes anestesiavdelninen och den urologiska kliniken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:John Hedins stiftelse för kräftforskning (157)
Organisationsnummer:802404-6420
Adress:
  • Karolinska Institutet
  • 17177 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7286400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS