ÄNDAMÅL

att utse och belöna personer som ideellt och oavlönat, i egenskap av ledare eller på annat sätt, gjort betydande insatser för främjande av idrott och fysisk aktivitet, i första hand bland ungdom men även bland äldre, och i båda fallen på ren amatör- och motionsnivå. Stiftelsens domäner begränsas till området för Skellefteå kommun och verksamhetsområdet för i järnvägssamhället Bastuträsk befintliga två idrottsföreningar. Till motor och hästsport knuten aktivitet är undantagen som kvalificering för möjligheten att tilldelas fondmedel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:John Enbergs stiftelse för idrottens främjande
Organisationsnummer:894701-8100
Adress:
  • Christer Sjödin
  • Bondegatan 5
  • 931 49 Skellefteå
Telefonnummer:0910-772548
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 385 142 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS