ÄNDAMÅL

Den årliga räntan skall användas dels för kyrkans prydande och dels, vid behov, för beklädnad av fattiga konfirmander inom församlingen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johannes Nilssons Stiftelse
Organisationsnummer:846006-1008
Adress:
  • Malmö Pastorat
  • Box 346
  • 201 23 Malmö
Telefonnummer:040-279000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 752 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS