ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall användas till nytta för arbetarebefolkningen i Göteborg. Som exempel kan nämnas inrättande av sjukhem eller ålderdomshem, att lämna bidrag till rehabilitering, att utöva hjälpverksamhet bland behövande både individuellt och i grupp, att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning och att lämna bidrag till vård och fostran av barn och ungdomar. Fondens avkastning skall företrädesvis användas till nytta för samtliga anställda vid Gamlestadens AB:s och dess dotterbolags verksamhet i Göteborg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johannes Johanssons Minnesfond
Organisationsnummer:857200-8129
Adress:
  • Skånegatan 29
  • 412 52 Göteborg
Telefonnummer:031-811190
E-post:skanegatan@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:32 775 755 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS