ÄNDAMÅL

Stiftelsen avser att bibringa hjälp åt tillfälligt nödställda och understöd åt mindre bemedlade, ävensom sjuka och ålderstigna, som i sin krafts dagar varit verksamma eller under en längre följd av år bosatta inom samhället.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johanna och CJ Lundbergs stiftelse
Organisationsnummer:825000-7146
Adress:
  • Valdemarsviks kommun
  • 615 80 Valdemarsvik
Telefonnummer:0123-19100
E-post:marianne.ohlund@valdermarsvik.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:489 106 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS