ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel tillföras fondens kapital. Enligt beslut av dåvarande stadsfullmäktige den 17 november 1970 skall två tredjedelar av den årliga avkastningen tillföras Besparingsfonden (numera benämnd Besparingsstiftelsen). Fondens ändamål är att stödja ”allmännyttiga företag och inrättningar, hvilka böra i första rummet afse det uppväxande slägtets danande till goda och nyttiga samhällsmedlemmar äfvensom den arbetande klassens höjande i sedligt och moraliskt hänseende; men i övrigt öfverlämnas till Herrar Stadsfullmäktiges pröfning”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johanna Andersohns Minnesstiftelse
Organisationsnummer:862500-7169
Adress:
  • Vänersborgs kommun
  • 462 85 Vänersborg
Telefonnummer:0521-271000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 103 324 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS