ÄNDAMÅL

Av avkastningen bör tio procent varje år läggas till kapitalet. Resten utbetalas, efter därom gjord framställning från dess styrelse, till Samfundet S:t Erik, dock först efter att stadsfullmäktige prövat och gillat det eller de ändamål, vartill medlen skola användas, och i övrigt granskat, att dess ägo i överensstämmelse med Samfundets stadgar och syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johan Unmans stiftelse till förmån för Samfundet S:t Erik
Organisationsnummer:802405-1701
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS