ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen efter avdrag för viss gravskötsel, skall ”användas till anskaffande av konfirnnationsdrägter åt tre stadsförsamling tillhörande för flit och godt sedligt uppförande kända kvinnliga konfirmander, som av kyrkorådet utses”. Med stadsförsamling avses efter församlingsombildning/delning; Maria, Gustav Adolfs och Filborna församlingar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johan Svenssons stiftelse
Organisationsnummer:843002-6842
Adress:
  • Helsingborgs Pastorat
  • Box 1453
  • 251 14 Helsingborg
Telefonnummer:42189161
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:250 956 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS