ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till syfte att lämna bidrag för främjande av undervisning, utbildning och vetenskaplig forskning främst inom områdena ekonomi, medicin, naturvetenskap, juridik och kultur. Syftet skall tillgodoses genom bidrag till fysiska och juridiska personer. Utom riket bosatta utlänningar eller utländsk institution må härvid även kunna komma ifråga. Stiftelsen skall vara öppen för bidrag i form av gåvor, donationer, testamentariska förordnanden eller annorledes men varje enskilt sådant bidrag förutsätter styrelsens godkännande. Stiftelsen skall kunna uppta lån mot tillfredsställande säkerhet. Dock skall stiftelsens skuldsättning aldrig vara så stor att dess nettoförmögenhet vid något tillfälle understiger en miljon kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johan och Jakob Söderbergs stiftelse
Organisationsnummer:802424-4553
Adress:
  • E. Fleetwood stiftelseservice
  • Karlavägen 63 II
  • 114 49 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-5836873
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS