ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål a) att främja vetenskaplig verksamhet inom området muskuloskeletal tumörforskning i Västsverige inkluderande Värmland genom utdelande av bidrag till forskningsprojekt samt till nationellt och internationellt utbyte av forskningsinformation; att genom att bl a bidra till finansiering av forskartjänster stödja verksamheten vid Centrum för Muskuloskeletal Tumörforskning vid medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset ellersådan organisation för forskningssamarbete inom området som kan komma att ersätta denna samt att i andra hand stödja annan cancerforskning i området. b) att genom tillhandahållande av handikappanpassade bilar ge bilstöd till i första hand cancerskadade i Västsverige inkluderande Värmland vilka ej själva har ekonomisk möjlighet att inneha sådan bil. I första hand skall bilstödet avse dem som fått funktionshinder på grund av muskuloskeletal tumörsjukdom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johan Janssons Stiftelse för Tumörforskning och Cancerskadade
Organisationsnummer:857500-9496
Adress:
  • Kajsa Jansson
  • Vibäck 10270
  • 691 91 Karlskoga
Telefonnummer:0586-15029
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:39 874 329 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS