ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen av fonden skall 1/10 läggas till kapitalet. Fondens ränteavkastning i övrigt användes till stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola åt någon ungdom inom området för f d Högsjö kommun med företrädesrätt för barn till anställda vid Utansjö gård eller fabrik samt utbildning för industri, handel eller lantbruk. Därest ingen sökande med sistnämnd utbildning anmäler sig, må stipendium kunna utdelas för allmänna studier vid gymnasium eller universitet. Stipendium kan utdelas till samma sökande högst två år i följd. Avkastning som inte användes reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johan Haslums Donationsstiftelse
Organisationsnummer:802479-6438
Adress:
  • Härnösands kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 871 80 Härnösand
Telefonnummer:0611-34 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:30 890 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS