ÄNDAMÅL

Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som ett stipendium, dock så att beloppet avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstoden av ränteavkastningen lägges varje år till fondkapitalet för detsammas förstärkande. Stipendium tilldelas obemedlad, ”för flit, ordning och goda seder” känd landsman, som är för terminen vid universitetet närvarande, med företräde för sådan, som antingen är född i Köpings stad av föräldrar, vilka där någon längre tid varit bosatta, eller som sedan barndomen där haft sitt hemvist. Samme stipendiat uppbär stipendiet under fyra på varandra följande terminer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Johan Erik Möllers Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802481-5477
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-882 24 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS