ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja välgörande, sociala, kuturella eller eljest allmännyttiga ändamål i Högbo och i Sandvikens gamla stad i övrigt, berörande i första hand äldre invånare. Stiftelsen skall bland annat verka för att en byggnad för äldreboende uppföres i Högbo och därefter stödja driften av byggnaden genom bidrag till väl anpassade inventarier, utsmyckning m m. Stiftelsens medel får inte tas i anspråk för att särskilt tillgodose donators arvingar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:JLB:s stiftelse i Sandviken
Organisationsnummer:885501-3788
Adress:
  • Olle Persson
  • Skogsfruvägen 4 H
  • 811 41 SANDVIKEN
Telefonnummer:070-523 18 09
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 019 506 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS