ÄNDAMÅL

Avskiljandet av aktierna i Jeanette Bonnier AB sker dels för att inte rubba nuvarande ägarförhållanden i Albert Bonnier AB, Bonnier Holding AB, Bonnier Fastigheter AB och AB Boninvest så länge det mellan olika grenar av familjen Bonnier föreligger ett aktieägaravtal med avseende på ägandet av sagda bolag, dels i syfte att säkerställa driften av Bonniers Konsthall, dels ock för att ge Maria Bonnier Dahlins Stiftelse (organisationsnummer 802012-6325) möjlighet att utge högre stipendiebelopp än som annars skulle kunna ske. Stiftelsen skall tillgodose de angivna syftena genom att själv eller genom Jeanette Bonnier AB äga och förvalta aktierna (i fortsättningen Albo-units) i Albert Bonnier AB, Bonnier Holding AB, Bonnier Fastigheter AB och AB Boninvest (i fortsättningen Bonnierföretagen) samt genom att med den löpande avkastningen från sagda aktieinnehav och övriga för Stiftelsen tillgängliga medel i första hand driva Bonniers Konsthall antingen i egen regi eller genom hel- eller delägt bolag och i andra hand utge bidrag till Maria Bonnier Dahlins Stiftelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Jeanette Bonniers Stiftelse
Organisationsnummer:802479-8491
Adress:
  • Bonniernotariat
  • 113 90 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS