ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att enligt donators önskan årligen förse minst trettio behövande patienter med allt vad de för hälsa, underhåll och vård behöva under någon tids uppehåll vid brunnsanstalten i Lundsbrunn. Stiftelsens styrelse äger bestämma vårdnadstidens längd och må, om stiftelsens löpande inkomster bliva otillräckliga, minska antalet mottagna patienter och utgående förmåner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Jaquette Du Rietz stiftelse
Organisationsnummer:869000-5353
Adress:
  • Brunnsvägen 34
  • 533 72 Lundsbrunn
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 229 307 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS