ÄNDAMÅL

[—] Detta kapital får icke förminskas, men räntorna för två på hvarandra följande år utbetalas såsom ett resestipendium åt någon af museets ordinarie eller extra ordinarie tjänstemän för studier i utlandet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Jaques Lamm stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802404-2593
Adress:
  • Nationalmuseum
  • Box 16176
  • 103 24 Stockholm
Telefonnummer:08-519 543 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS