ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning i Sverige eller utomlands, bl.a. rörande barnlöshet och barns hälsa. Stiftelsen ska vidare främja vetenskaplig forskning rörande sociala och allmännyttiga frågor, t. ex. forskning för jämlikhet och integration i samhället, forskning som ökar ungdomars möjlighet till utbildning och framtid och livskvalitet och vetenskaplig forskning som verkar mot kvinnovåld, rasism, fattigdom och diskriminering i Sverige eller utomlands.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Jane och Dan Olssons stiftelse för vetenskapliga ändamål
Organisationsnummer:802447-8052
Adress:
  • Box 31157
  • 400 32 GÖTEBORG
Telefonnummer:075-2415000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 171 546 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS