ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att främja forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar. Ett speciellt och överordnat intresse skall tillägnas taxars sjukdomar. Syfter med stiftelsen skall uppnås genom att medel delas ut för att främja forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar. Medel bör i första hand tilldelas i Sverige verksamma veterinärer, som avser bedriva forskning och studier rörande hundars sjukdomar och deras behandling. Flexibilitet skall råda vid utdelning av medel från fonden. således skall förutom rent stöd för speciella forskningsprojekt rörande hundsjukdomar också medel kunna beviljas till exempel för studieresor till nationella och internationella institutioner och djursjukhus, för att göra det möjligt för kliniskt verksamma veterinärer att under en begränsad tid helt ägna sig åt forskning. Medel ur stiftelsen skall ochså kunna användas för anordnande av nationella symposier m m kring hundsjukdomar och deras behandling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Jan Skogsborgs Stiftelse för Forskning och Fördjupad Utbildning rörande hundsjukdomar
Organisationsnummer:802425-7977
Adress:
  • Sten Söderberg
  • Spetsvägen 34
  • 757 57 UPPSALA
Telefonnummer:018-429372
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS