ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, genom anordnade av utställningar och annorledes, verka för att en så bred konstintresserad allmänhet som möjligt bereds tillfälle att stifta bekantskap med Jan Mulders arbeten från skilda perioder, samt att allmänt befrämja förståelsen för god modern konst.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Jan Mulders konststiftelse
Organisationsnummer:817605-5385
Adress:
  • Vera Mulder
  • Lagmansvägen 13
  • 194 41 Upplands Väsby
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:298 907 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS